100.0 s
Top 5
25.01.2020.
1 ---
2 ---
3 ---
4 ---
5 ---
OGAE Srbija

Unesite podatke sa kojima se logujete na forum. Ako niste član OGAE Srbija foruma, registrujte se.

Opis igre
ESC Skočko je igra u kojoj je cilj pogoditi kombinaciju od 4 lika dosadašnjih predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije, koju računar nasumično generiše. Na raspolaganju su likovi Marije Šerifović, Jelene Tomašević, Marka Kona, Milana Stankovića, Nine, Željka Joksimovića i grupe Moje 3.
Pravila igre
ESC Skočka mogu da igraju svi, ali samo članovi OGAE Srbija foruma će se naći na rang listama. Dakle, ako želite da se Vaš rezultat kvalifikuje za rang liste, neophodno je da se pre početka igre prijavite na forum, pa otvorite ovu stranicu za igru i Vaš nadimak sa foruma će se pojaviti u gornjem levom uglu. Takođe, možete se prijaviti i sa ove stranice, klikom na Prijavi se! u gornjem levom uglu. Samo rezultati uspešnih igara od prve tri u toku istog dana će se naći na rang listama. Neophodno je da igrač bude prijavljen na forumu i na početku i na kraju igre, u suprotnom njegov rezultat neće biti sačuvan, o čemu će biti obavešten po završetku igre.

Igra se započinje klikom na dugme Start na vrhu stranice. Nakon što počne odbrojavanje vremena od 100 sekundi, možete početi sa kombinovanjem. Likovi se biraju klikom na odgovarajuće dugmiće u donjem panelu. Isti lik se može ponoviti više puta u jednoj kombinaciji. Poslednji uneti lik u trenutnoj kombinaciji može se poništiti klikom na dugme Poništi znak. Pošto odaberete sva 4 lika i kliknete na dugme Pogodi, sa desne strane unete kombinacije pojaviće se indikatori koji označavaju koliko ste likova pogodili i koliko njih je na pravoj poziciji. Zelena srca označavaju pogotke na pravoj poziciji, a žuta na pogrešnoj. Na raspolaganju imate 7 pokušaja.

Igra se završava nakon što pogodite tačnu kombinaciju ili iskoristite svih 7 pokušaja ili istekne vreme. Po zavšetku igre, na označenom mestu će se prikazati tačna kombinacija i nakon najviše par sekundi, prikazaće se dijalog sa obaveštenjem o ishodu igre. Broj poena se računa po formuli: poeni = 10*preostalo_vreme + 140*(8-broj_pokušaja).
Rang liste
Rezultati prve tri odigrane igre u toku jednog dana dolaze u obzir za rangiranje na rang listama. Naravno, samo one uspešne u kojima ste pogodili tačnu kombinaciju, naći će se na njima.

Sa desne strane prikazan je top 5 trenutnog dana i on se automatski osvežava na svakih 20 sekundi, tako da se lako uoče promene u vrhu današnje liste. Klikom na Rang Liste, otvoriće se prozor sa detaljnim listama, koje pored imena igrača i ukupnog broja poena, uključuju i vreme igranja, pokušaj iz kog je kombinacija pogođena i vreme za koliko je igra završena. Dostupne su dnevne, nedeljne i mesečne liste. Iz kalendara birate datum, nedelju, odnosno mesec za koji želite da vidite rezultate. Podrazumevano biće prikazane liste za trenutni dan, nedelju, odnosno mesec. Liste su sortirane prema ukupnom broju poena, u opadajućem poretku. Ako više igrača imaju jednak broj poena, prednost će imati onaj koji je ranije odigrao igru.

Ako ste prijavljeni, u ovom prozoru biće dostupna i kartica Moji rezultati, gde će biti izlistani rezultati Vaših uspešnih igara sortirani prema vremenu igranja u opadajućem poretku, tj. prvo će biti prikazane poslednje odigrane igre. Kraj svakog rezultata, u koloni Lista, biće prikazan indikator da li se taj rezultat našao i na rang listama ili ne.
Srećno i uživajte u igranju ESC Skočka!